منوی اصلی
سامانه ها و خدمات

نظرسنجی
کیفیت خدمات دهی مرکز حضرت زهرا(س) را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1097
بازديدکنندگان امروز: 235
کل بازديدکنندگان: 1726428
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.3760 ثانيه
معاون آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر سید امیر مسعود برقعی 

نوع تخصص:فوق تخصص نوزادان 

 

شرح وظایف:

 

1-ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

2- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪ ﻛﺘﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ

3-   ﺑﺮﮔﺰاري کمیته آﻣﻮزﺷﻲ و شرکت در کمیته های مربوط به آموزش

4-ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

5-شرکت در کمیته مورتالیتی

6-ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي آﻣﻮزﺷﻲ  (از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ  )

7-همکاری در آموزش دانشجویان و پرسنل

8 -   ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

9- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد کارشناس خدمات آموزشی

10-نظارت بر عملکرد