منوی اصلی
سامانه ها و خدمات

نظرسنجی
کیفیت خدمات دهی مرکز حضرت زهرا(س) را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1323
بازديدکنندگان امروز: 246
کل بازديدکنندگان: 1726439
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.3594 ثانيه
شرح وظایف

شرح وظایف مدیر بیمارستان

1. کسب خط مشئ, دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان.

 

2. تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان

 

3. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

 

4. بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حسابهای بیمارستان.

 

5. نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی, هزینه ها و درآمد های بیمارستان.

 

6. نظارت کلی برچگونگی مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.

 

7. نظارت مستمر در نگه داری حسابهای اموال, انبار ها و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اساس ضوابط تعیین شده.

 

8. نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداخت ها و رسیدگی به اسناد هزینه.

 

9. بررسی مستمر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان.

 

10. رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج, تنظیم بودجه, امضاء اسناد با امضاء ریاست بیمارستان

 

11. تصویب و تایید اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم فوری در حدود اختیارات.

 

12. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان.

 

13. شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات.

 

14. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی.

 

15. نظارت و رسیدگی به امور اداری, مالی, تغذیه, تاسیسات, انبار و سایر قسمت های غیر پزشکی.

 

16. تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان.

 

17. پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر.

 

18. سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمت های تحت نظارت.

 

19. کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی.

 

20. کنترل و رسیدگی به وضع غذایی بیماران.

 

21. انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

22. تهیه گزارش از فعالیت ها, پیشرف ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه.